Sołtys Tomisławia wraz z Radą Sołecką oraz Gminny Środek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy
zapraszają
Sołectwa oraz Mieszkańców Gminy Osiecznica
do udziału
w
XIII GMINNYM KONKURSIE POTRAW
I STROIKÓW WIELKANOCNYCH

04.04.2020 r. (SOBOTA)
GODZ. 11.00

ZAPRASZAMY

DO POBRANIA

Zgłoszenia przyjmowane przez organizatora do dnia 25.03.2020 r.