Gminny Ośrodek

Sportu i Rekreacji

w Osiecznicy

XIII GMINNY KONKURS POTRAW I STROIKÓW WIELKANOCNYCH

Sołtys Tomisławia wraz z Radą Sołecką oraz Gminny Środek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy zapraszają Sołectwa oraz Mieszkańców Gminy Osiecznica do udziału w konkursie dnia 04.04.2020 r. (sobota) o godz. 11.00

FERIE 2020 – Konkurs plastyczny

Fundacja ART-and-You i GOSIR w Osiecznicy mają zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie plastycznym „BORY DOLNOŚLĄSKIE MOSTEM DLA POKOLEŃ”

ZIMA W BORACH DOLNOŚLĄSKICH – FERIE 2020

warsztaty EKO-SZTUKA dla dzieci, dorosłych, dla każdego kto chce tworzyć…

XXVIII FINAŁ WOŚP

Już 12 stycznia 2020 roku startujemy razem z Jurkiem Owsiakiem w XXVIII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

O nas

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji to samorządowa jednostka budżetowa gminy wiejskiej Osiecznica

Podstawowym jej celem jest realizacja zadań gminy w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców obejmujących sprawy kultury fizycznej i rekreacji. Jesteśmy także organizatorem różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę. Propagujemy zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży oraz tworzymy warunki dla amatorskich zespołów, ruchów artystycznych, sekcji sportowych. 

W całej naszej gminie oferujemy placówki – świetlice ogólnodostępne, do których przychodzą dzieci, młodzież i dorośli, aby aktywnie odpocząć i miło spędzić czas. Świetlice są głównym ośrodkiem życia kulturalnego, są miejscem codziennej pracy i twórczych poczynań w środowisku lokalnym. Pełnią one funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz opiekuńcze w odniesieniu do młodszych dzieci i młodzieży, a wynikające z zaspokajania potrzeb środowiska. Zajęcia dostosowywane są do potrzeb młodzieży i prowadzone zawsze pod nadzorem instruktorów. 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy zaprasza na swoją Krytą Pływalnię. Więcej informacji na stronie pływalni. 

 

Linki

Nasze strony

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami