W trosce o bezpieczeństwo dokładamy wszelkich starań, aby bezpiecznie prowadzić zajęcia na terenie świetlicy.

ZASADY OGÓLNE:

 1. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia COVID- 19, rozkład zajęć zostanie zmodyfikowany w taki sposób, by jednorazowo w zajęciach mogła wziąć udział liczba wychowanków, pozwalająca na zachowanie bezpiecznej odległości od siebie (2 m).
 2. Maksymalna liczba osób uczestniczących w zajęciach to 12 osób.
 3. Harmonogram zajęć ułożony jest tak, by nie doprowadzać do gromadzenia się dzieci na korytarzach świetlicy. Apeluje się o punktualność na zorganizowane zajęcia.
 4. Odstępy w zajęciach pozwalają na przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń i przygotowanie się do kolejnych zajęć.
 5. Uczestnicy zajęć muszą być zdrowi i nie wykazywać objawów żadnej choroby.
 6. Uczestnicy zajęć nie przynoszą ze sobą niepotrzebnych przedmiotów(np. zabawki, plecaki, artykuły spożywcze).
 7. Uczestnik przed rozpoczęciem zajęć musi zdezynfekować ręce przed wejściem.
 8. Zaleca się zachowanie dwumetrowego dystansu pomiędzy osobami, zarówno w korytarzu jak i na całym terenie świetlicy.
 9. Podczas prowadzenia zajęć pracownik zobowiązany jest do zachowywania możliwie jak najdalszego dystansu, będzie także wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej oraz płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 10. Po zakończeniu zajęć, pracownik odprowadzi uczestników zajęć do wyjścia budynku.
 11. Każdorazowo po zajęciach pracownik przewietrza świetlicę, dezynfekuje powierzchnie (stoły, stoliki, krzesła, biurka, pomoce) i powierzchnie wspólne (klamki, poręcze).
 12. Pracownik dezynfekuje ręce oraz wymienia maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe. Zużyte środki ochrony osobistej wyrzuca do miejsca w tym celu wyznaczonego.

 

Do pobrania:

GOSiR Osiecznica uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility. Read our Accessibility Policy.