Już 11 listopada odbędzie się „Bieg Niepodległości”!
Zapisy odbędą się w dniu zawodów lub przez email gosir@gosir-osiecznica.pl

II BIEG TERENOWY ( CROSS) „ BIEG NIEPODLEGŁOŚCI”  KLICZKÓW 2023

 1. Cel imprezy:

– popularyzacja i upowszechnianie biegów, jako najprostszej formy aktywności ruchowej,

– promocja zdrowego stylu życia,

– aktywne spędzanie czasu wolnego.

– promocja Gminy Osiecznica, Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bolesławiec.

 1. Organizator:
 2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy
 3. Sołectwo Osiecznica – Kliczków

III. Biuro organizacyjne i biuro zawodów:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy ul. Lubańska 29 B, 59-724 Osiecznica.

Biuro zawodów – otwarte w dniu imprezy ( 11.11.2023 r.) od  godz. 9:00.

Zapisy najpóźniej  na 15 minut przed startem każdego z n/w dystansów.

 1. Termin i miejsce:

11 listopada 2023 roku – Kliczków, okolice Zamku w Kliczkowie (cmentarz koński).

Program:

– godz. 9: 00 – 10:45 – otwarcie biura zawodów: zapisy, przydzielenie nr startowych,

– godz. 10.45 – oficjalne otwarcie zawodów,

– godz. 11:00  – pierwszy bieg E – 250 m zgodny z trasą ujętą w mapce nr 1 będącą załącznikiem do wniosku, ( rocznik 2015 r. i młodsi – klasy II-I S.P. chł/dz.),

– godz. 11: 15 – drugi bieg D – 600 m zgodny z trasą ujętą w mapce nr 2 będącą załącznikiem do wniosku, (kat. wiekowa 2012 r. i młodsi – klasy V– III S.P. chłopcy/dziewczęta),

– godz. 11: 30 – trzeci bieg  C – 1000 m zgodny z trasą ujętą w mapce nr 3 będącą załącznikiem do wniosku, (kat. wiekowa 2009 r. i młodsi – klasy VIII – VI S.P.  chłopcy/dziewczęta),

– godz. 11:45 – czwarty bieg B – 5000 m zgodny z trasą ujętą w mapce nr 4 będącą załącznikiem do wniosku i Nordic Walking,  (kat. wiekowa – Open  kobiet i mężczyzn  rocznik 2007 r. i starsi).

– godz. 12:45 – czwarty bieg A – 10000 m zgodny z trasą ujętą w mapce nr 5 będącą załącznikiem do wniosku, (kat. wiekowa – Open kobiet i mężczyzn   rocznik 2005 r. i starsi).

 

– godz. 14: 00 – 15.00 – Zamknięcie zawodów.

O klasyfikacji  do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia (o pełnoletności zawodnika decyduje data urodzenia).

 1. Trasa, Dystans i Kategorie wiekowe.
 2. Trasa A – kolor czerwony – ( kat.- Open kobiet i mężczyzn, rocznik 2005 r. i starsi ).

Dystans: 10000 m – trasa: droga leśna, asfaltowa, droga szutrowa,

– nawierzchnia trasy – asfalt, piasek, nawierzchnia twarda ubita, szutrowa,

– różnica wzniesień od 5 m do 10 m,

– trasa nie posiada atestu,

– na trasie będą rozmieszczone: punkt z wodą, oraz osoby które będą wskazywać kierunek biegu i zabezpieczać miejsca niebezpieczne.

 1. a) oznakowanie trasy: taśmą biało- czerwoną na skrzyżowaniach w lesie.
 2. b) punkty z wodą na 2,5 km.
 3. Trasa B – kolor niebieski – (kat. – Open, kobiet i mężczyzn rocznik 2007 r. i starsi),

Dystans: 5000 m i Nordic Walking  – trasa: droga leśna, asfaltowa, droga szutrowa,

– nawierzchnia trasy – asfalt, piasek, nawierzchnia twarda ubita, szutrowa,

– różnica wzniesień od 5 m do 10 m,

– trasa nie posiada atestu,

– na trasie będą rozmieszczone: punkt z wodą, oraz osoby które będą wskazywać kierunek biegu i zabezpieczać miejsca niebezpieczne.

 1. a) oznakowanie trasy – taśmą biało- czerwoną na skrzyżowaniach w lesie.
 2. b) punkty z wodą na 2,5 km.

 

 1. Trasa C- kolor pomarańczowy – (rocznik 2009 r. i młodsi, chłopcy/dziewczęta – klasy VIII – VI S.P.).

Dystans:  1000 m – trasa: droga leśna utwardzona, asfaltowa,

– nawierzchnia trasy – droga leśna utwardzona, asfaltowa, okolice zamku Kliczków

– brak wzniesień,

– trasa nie posiada atestu,

– trasa będzie oznakowana taśmą biało- czerwoną na terenie leśnym, oraz osoby które będą wskazywać kierunek biegu.

 1. Trasa D – kolor zielony-(rocznik 2012 r. i młodsi, chłopcy/dziewczęta– kasy V– III S.P.).

Dystans: 600 m – trasa: droga leśna utwardzona,

– nawierzchnia trasy – droga leśna utwardzona,

– brak wzniesień,

– trasa nie posiada atestu.

– trasa będzie oznakowana taśmą biało – czerwoną, oraz osoby które będą wskazywać kierunek biegu.

 1. Trasa E – kolor żółty –  ( rocznik 2015 r. i młodsi – klasy II-I dz./chł.).

Dystans: 250 m – trasa: łąka leśny w okolicy zamku Kliczków.

– nawierzchnia trasy – droga ubita, trawiasta,

– brak wzniesień,

– trasa nie posiada atestu,

– trasa będzie oznakowana taśmą biało – czerwoną.

 1. Nagrody:

Klasyfikacja kobiet i mężczyzn:

 • za zajęcie I – III miejsca w biegach zawodnicy otrzymują puchary,
 • wszyscy uczestnicy biegu otrzymują medale
 • ceremonia dekoracji nastąpi po każdym biegu.

VII.    Organizator zapewnia:

– opiekę medyczną,

– wodę mineralną,

– pomieszczenie na przebranie,

– posiłek regenerujący,

– wszystkim zawodnikom biorącym udział w imprezie sportowej organizator zapewnia dobrą zabawę.

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają numer startowy.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy oraz za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie biegu przed i po imprezie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biegów.
 6. Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny i dyrektor biegów.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych (biuro zawodów).
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 9. Organizator może odwołać imprezę sportowa bez podani przyczyn.

 

 1. Warunki uczestnictwa:
 2. Dobry stan zdrowia.
 3. Uczestnicy startują na własna odpowiedzialność.
 4. Uczestnicy biegu ubezpieczają się we własnym zakresie.
 5. Podpisanie oświadczenia (Załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu).
 6. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować jedynie za pisemną zgodą rodziców lub pełnoprawnych opiekunów (Załącznik nr 7 do niniejszego regulaminu).
 7. Inne:
 8. Koszty uczestnictwa.

Wpisowe:

Kategorie szkolne – zwolnione z opłat (urodzeni w 2008r.  i młodsi )

Dorośli OPEN · 40 zł.(urodzeni od 2005 r. i starsi)

 1. Zapisy.
 2. Bezpośrednio przed startem w biurze zawodów od godz. 9: 00 , oraz mailowo: gosir@gosir-osiecznica.pl

 

 

 1. Numery startowe będą przydzielane w dniu zawodów w biurze zawodów;

 

Załącznik nr  6

Do regulaminu biegu przełajowego– „ Bieg Niepodległości”.

Oświadczenie

Oświadczam, iż mój stan zdrowia jest mi znany i pozwala na udział w biegu przełajowym .

„ Bieg Niepodległości” w dniu 11.11.2023 r. Jednocześnie oświadczam, że nie będę domagał się żadnych roszczeń w stosunku do organizatora za doznane urazy powstałe w wyniku biegu,

…………………………..

Data i czytelny podpis uczestnika biegu

 

Załącznik nr   7

do regulaminu biegu przełajowego – „Bieg Niepodległości”.

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki

………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

w biegu przełajowym ,, Bieg Niepodległości” dnia 11.11.2023 r. w Osiecznicy. Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na udział w tej imprezie. Oświadczam, że nie będę domagał się żadnych roszczeń w stosunku do organizatora za doznane urazy powstałe w wyniku biegu,

 

 

………………………………….

Data i czytelny podpis  rodziców lub prawnych opiekunów

Program:

 1. 9:00 – Otwarcie biura zawodów: zapisy, weryfikacja zapisów internetowych, przydzielenie nr startowych.
 2. 10: 45 – oficjalne otwarcie zawodów.
 3. 11:00 – Pierwszy bieg E ( 250 m) – ,,Bieg Malucha”
 4. 11:15 – Drugi bieg D – ( 600 m ).
 5. 11:30 – Trzeci bieg C – ( 1000 m).
 6. 11:45 – Czwarty bieg B – ( 5000 m i Nordic Walking).
 7. 12:45 – Piąty bieg A – ( 10000 m).
 8. 14:00 – 15:00 – zamknięcie biura zawodów.

Załącznik nr  8

Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Monika Kumosz

Kazimierz Rowiński

Dyrektor biegu i organizator   „Bieg Niepodległości”

Sołtys Sołectwa Osiecznica Kliczków.

2. Zdzisław Karwat Sędzia główny, przygotowanie tras i biegów.

 

Załącznik nr   9

Bieg przełajowy – „Bieg Niepodległości”

 1. Plan zabezpieczenia:
Nazwa odcinka Długość odcinka Miejsce ewentualnego zagrożenia
Punkt nr 1 Odcinek o długości 100 m  Droga asfaltowa  przy posesji Zamku Kliczków ( równolegle do ogrodzenia).
     

 

 1. Wymienione miejsce ewentualnego zagrożenia zabezpieczone będą przez służby porządkowe organizatora, strażaków OSP w Osiecznicy, i Policji.
 2. Elementy wyróżniające służby porządkowe: kamizelki w kolorze żółtym.
 3. Środki techniczne służące do zabezpieczenia trasy:

– taśma biało – czerwona, pachołki.

 

 1. Za ostatnim zawodnikiem będzie jechał pojazd udzielający pomocy w nagłych wypadkach.
 2. Z uwagi na stosunkowo krótki czas trwania imprezy i organizacji biegu na terenie lasów Nadleśnictwa Bolesławiec nie przewiduje się wydawania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się pojazdów w ruchu – oczywiście powyższe nie dotyczy pojazdów specjalnych.
 3. Zabezpieczenie medyczne.

Organizator zapewnia uczestnikom imprezy pomoc medyczną.

III. Środki łączności.

Środkami łączności będą telefony komórkowe

Załącznik nr  10

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy pn. Bieg przełajowy –          „ Bieg Niepodległości”

Zobowiązanie

Będącymi organizatorami w dniu 11 listopada 2023 roku imprezy sportowej. Bieg przełajowy – „ Bieg Niepodległości” oświadczamy, iż zobowiązujemy się przywrócić do pierwotnego stanu wszystkie miejsca, które umożliwiły nam  przeprowadzenie imprezy sportowej w dany dniu.

 

 

 

………………………………………………..

Podpis

 

 

 

 

GOSiR Osiecznica uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility. Read our Accessibility Policy.