Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy

ogłasza konkurs pt.

„List do Świętego Mikołaja”

  • Konkurs dla dzieci z terenu Gminy Osiecznica w wieku od 5 do 12 lat
  • Prace należy składać w świetlicach lub w siedzibie organizatora do dnia 30.11.2019r.
  • Szczegółowe informacje zamieszczono w regulaminie.
  • Ogłoszenie wyników konkursu w dniu 06.12.2019r.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

GOSiR Osiecznica uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility. Read our Accessibility Policy.