10 listopada mieszkańcy Gminy Osiecznica oraz zaproszeni goście uczestniczyli
w obchodach 103 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę .

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele w Kliczkowie z udziałem Kompani Honorowej 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa.

Po mszy odbyło się uroczyste przejście pod pomnik „PAMIĘCI POLEGŁYCH ZA WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ”, gdzie odbył się Apel Pamięci z okazji Święta Odzyskania Niepodległości z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej.

Pod pomnikiem PAMIĘCI POLEGŁYCH ZA WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ,  złożyli kwiaty:  Pan Szymon Pogoda Poseł na sejm RP, Pan Waldemar Nalazek Wójt  Gminy Osiecznica wraz z Dowódcą 10BKP generałem brygady Rafałem Kowalikiem z Panią Jadwigą Rybicką przewodnicząca Rady Gminy  oraz z Panem pułkownikiem Markiem Błachowiakiem, Członkowie Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Pani Jolanta Deberna oraz Pan Stanisław Chwojnicki, Ochotnicza Straż Pożarna z Gminy Osiecznica na czele z Komendantem Stanisławem Widomskim, Przedstawiciel Nadleśnictwa Świętoszów Pan Sebastian Biercewicz, Zarząd Kopalni z Osiecznicy na czele z Panią Danutą Rowińską, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych z Gminy Osiecznica, Sołectwo Osiecznica Kliczków z sołtysem Kazimierzem Rowińskim  oraz Kierownik posterunku policji Pan Wiesław Borowski.

Po uroczystościach pod Pomnikiem dla mieszkańców przygotowano grochówkę wojskową.

GOSiR Osiecznica uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility. Read our Accessibility Policy.