zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W trosce o bezpieczeństwo dokładamy wszelkich starań, aby Nasi klienci czuli się bezpiecznie na terenie obiektu. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą.

ZASADY OGÓLNE:

 1. Pływania czynna w godzinach od 9.00 do 21.00
 2. Kryta Pływalnia w Osiecznica od 20 października 2020r.udostępniona będzie wyłącznie dla osób uprawiających sport:
 3. W ramach współzawodnictwa sportowego (zawody sportowe organizowane przez Krytą Pływalnię Osiecznica),
 4. Zajęć sportowych (kluby i stowarzyszenia sportowe), zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem rezerwacji torów i zawartymi umowami
 5. Uczniów – w ramach zajęć w szkole (w tym projekt „Umiem Pływać”)
 6. Całkowity zakaz wstępu do szatni osób niebędącymi uczestnikami zajęć sportowych, wyjątek stanowią rodzice dzieci poniżej 10 r.ż. , tylko jeżeli dzieci nie umieją poradzić sobie same w szatni (max. 2 rodziców jednocześnie w jednej szatni).
 7. Dezynfekcja pływalni zgodnie w wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego,1.06.2020r.
 8. Zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi
  w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika
  i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m, także podczas pływania w basenie.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz przebrania się (hol nie może być wykorzystywany jako „poczekalnia” na osoby pływające).
 10. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 11. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 12. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli
  i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem
  w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust
  i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 13. Całkowity zakaz spożywania posiłków na terenie pływalni ze względu na obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa.
 14. Użytkownik, który przygotowuje się do skorzystania z usług Krytej Pływalni Osiecznica, oraz jego domownicy muszą być zdrowi i nie wykazywać objawów żadnej choroby.

 

Wytyczne do pobrania w pliku: COVID_zasady_basen.pdf

GOSiR Osiecznica uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility. Read our Accessibility Policy.