Zgodnie z art. 24 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, (tj. Dz.U. 2020 poz. 1829), mając na uwadze dobro obywateli, w dniach 24.10.2020 – 08.11.2020r. wprowadza się na Krytej Pływalni Osiecznica ograniczenie polegające na zamknięciu obiektu.

Do pobrania: Ogłoszenie Dyrektora GOSiR w Osiecznicy

GOSiR Osiecznica uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility. Read our Accessibility Policy.