GOSIR

Gminny Ośrodek Sportu I Rekreacji w Osiecznicy

POŁOŻENIE GMINY OSIECZNICA 

Gmina Osiecznica położona jest w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego pod względem obszarowym jest jedną z największych gmin w Polsce. Jej powierzchnia wynosi 437,07km.Wyróżnia się też znacznym zalesieniem, obszary leśne zajmują 265,7km2 co stanowi około 65% ogólnej powierzchni. Ze znaczną powierzchnią kontrastuje słabe zasilenie. Na terenie gminy znajduje się 12 miejscowości położonych wzdłuż dwóch rzek tj. Kwisy i Czarnej Wielkiej. W miejscowościach tych zamieszkuje ok. 6860 osób. Centralną miejscowością jest Osiecznica, w której znajduje się Urząd Gminy oraz placówki administracyjne, oświatowe i zdrowotne. 

Osiecznica jest gminą przemysłowo-rolniczą, charakteryzującą się przetwórstwem drewna i wydobyciem piasków szklarskich. Gminę charakteryzuje luźno rozrzucona zabudowa wśród lasów, co stwarza oryginalny klimat. Czyste powietrze, bogate w runo lasy, czyste rzeki, atrakcje turystyczne oraz liczne zabytki powodują, że gmina Osiecznica jest idealnym miejscem na wypoczynek na łonie natury.

190 4

Teren Gminy Osiecznica wyróżnia też rzeka KWISA. Rzeki, które zachowały swój naturalny charakter prowadzą wody najwyższej klasy czystości oraz mają dotąd bogaty i mało zmieniony skład zespołów flory i fauny są już wielką rzadkością na Dolnym Śląsku. Kwisa ma długość 36 km występują w niej wspaniałe warunki do życia ryb wód górskich. Świat zwierzęcy doliny Kwisy oraz samej rzeki jest wyjątkowo bogaty, a wiele występujących tam gatunków trudno jest już spotkać w innych regionach Śląska jak i w najbardziej naturalnych obszarach Polski. Występują tu; okoń, szczupak, lin, pstrąg i inne. 

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE 


Geologiczna ścieżka dydaktyczna- została utworzona w Osiecznicy na zachodnim brzegu rzeki Kwisy. Na odcinku 2km w malowniczej dolinie rzeki została utworzona trasa ścieżki ekologicznej. Wykonano i zamontowano 7 plansz informacyjnych. 

osiecznica dzban

Ścieżka dydaktyczna po Puszczy Zgorzeleckiej – przebiega przez gminę Węgliniec i gminę Osiecznica w okolicach Parowej i Ołoboku. Najbardziej interesującym ekosystemem w Puszczy Zgorzeleckiej jest torfowisko koło Parowej. 

Na terenie Osiecznicy Nadleśnictwo Węgliniec utworzyło Ścieżkę edukacji przyrodniczej. Ścieżka jest miejscem edukacji przyrodniczej młodzieży , młodzieży szkolnej oraz wypoczynku dla wszystkich miłośników przyrody. Zamieszczone ilustracje i krótkie opisy ułatwiają poznanie wybranych gatunków roślin i zwierząt spotkanych na trasie ścieżki. Zamontowana 6 tablic. 

Szlak Turystyczny- jest to szlak pieszy nizinny, oznakowany kolorem niebieskim, nazywane, szlakiem puszczańskim, wiodący z Zebrzydowej przez Osiecznicę do Bolesławca. Długość całego szlaku wynosi 34 km, z tego 16 km przypada gminę Gminę Osiecznica. Szlak ten należy do atrakcyjnych turystycznie. Wpływają na to liczne walory przyrodnicze i kulturowe oraz fakt, że długie odcinki przebiegają przez bezludne tereny, co sprzyja psychicznemu wypoczynkowi. Istotnym walorem jest także przeprowadzenie szlaku niemal całkowicie drogami polnymi i leśnymi. Szlak w całości dostępny jest też również dla rowerzystów. 

Źródło „Gmina Osiecznica” opr. Z. Słabicka

Home, Commercial, Auto, You Name It, We’ll Be there.

Serving Your Local Area

Contact

Head Office

136 Botsford Valleys Apt. 264

Call Us

(451) 321-3922

EMAIL US

info@gmail.com

GOSiR Osiecznica uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility. Read our Accessibility Policy.